Портал боевых искуств

Nw

126

127

i»NW


I ч

I ч

17 ПРИЕМ:                  НИККЕ

I ч

134

ВАРИАНТ: УРА АТАКА:    ШОМЕН-УЧИ

I ч

 

I ч

I ч

I ч

144

18 ПРИЕМ: НИККЁ ВАРИАНТ: ОМОТЕ АТАКА: МУНЕ-ТОРИ

I ч

145


I ч

I ч

146

147


I ч

I ч

I ч

I ч

I ч

I ч

175


I ч

176


4; ^

I ч

178

177

Щ 1

КОТЭ-ГАЕШИ

КАТАТЕ-

ТОРИ

I ч

22. ПРИЕМ: АТАКА:

178

I ч

179

 

I ч

I ч

КОТЭ-ГАЕШИ (ПРОДОЛЖЕ­НИЕ) КАТАТЕ- ТОРИ

I ч

I ч

I ч

23. ПРИЕМ: АТАКА:

КОТЭ-ГАЕШИ

ЙОКОМЕН-

УЧИ

I ч

190

I ч

191

 

I ч

I ч

196

 

I ч

I ч

ПРИЕМ:                 ИККЁ

ВАРИАНТ: ОМОТЕ АТАКА:  ШОМЕН-УЧИ

ПРИМ.:                  СУВАРИ-

205

ВАЗА

I ч

206

 

25. ПРИЕМ: АТАКА:

ИККЁ УДАР СВЕРХУ ШОМЕН-УЧИ

I ч

288

 

I ч

I ч

I ч

I ч

I ч

I ч

316

 

317

 

I ч

I ч

СОКУМЕН

ШОМЕН-УЧИ

(СВЕРХУ)

30. ПРИЕМ: АТАКА:

329

I ч

 

I ч

зза

31. ПРИЕМ: КАТЭ-ГАЕШИ АТАКА:      НОЖ СЗАДИ

336

337

W


I ч

213

ДА


217


I ч

I ч

I ч

I ч

212

2. Удар снизу (продолжение)

I ч

226

I ч

I ч

I ч

244

 

 

I ч

2466

 

247


248

I ч

249


I ч

 

I ч

251

fl

____________________________________________________________

2S2

I ч

 

 

I ч

I ч

262

 

I ч

262а

2ь2б

I ч

10. Освобождение от конвоирования

268

 

I ч

Ш1Ж

275

276


277

280


I ч

278

12. Захват двумя руками за предплечье

м


I ч

13. Захват одной рукой за предплечье

I ч

233а

 

282а

283

I ч